Thủ tục xin giấy phép sửa nhà ở

Theo luật xây dựng, ngày 26/11/2003, để tiến hành xin giấy phép sửa nhà ở bạn cần thực hiện theo những quy trình sau:

1. Người dân có đơn xin sửa nhà ở nộp tại bộ phận địa chính – xây dựng UBND xã, phường, thị trấn.

2. Cán bộ xây dựng tiếp nhận giấy phép sửa nhà ở và đi kiểm tra thực tế.

3. Xác nhận vào đơn và trình lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn xem xét giải quyết.

a) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

b) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin sửa chữa nhà; Bản vẽ sơ bộ (nêu rõ cách thức sửa nhà); Số lượng hồ sơ 02 bộ.

c) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *